Formulář slouží pro zasílání otázek, žádostí, pochval a připomínek, inzerce apod. Příjemcem je vedení obce.