Plán společenských, sportovních a kulturních akcí pro rok 2020

ÚNOR 
16. 2. - Dětský karneval v kulturním domě Nebahovy
22. 2. - Turnaj v kačabě - 9. ročník memoriálu Vl. Čmiela - nebahovská hospoda
29. 2. - Sportovní ples - kulturní dům Nebahovy

BŘEZEN
7. 3. - Zájezd do Bad Fussingu
28. 3. - Taneční zábava - Benefiti

DUBEN
30. 4. - Čarodějnický rej

KVĚTEN
2. 5. - Pouťová zábava s kuželníkem v Kralovicích
9. 5. - Okrsková soutěž hasičů ve Zdenicích
10. 5. - Vítání občánků
30. 5. - Stavění májky

ČERVEN
6. 6. - Setkání harmonikářů v Nebahovech
13. 6. - Sportovní den s opékáním prasete ve Zdenicích
28. 6. - Pouť v Nebahovech

ČERVENEC
5. 7. - "Pálení Husa Nebahovy"
5. 7. - Pouť v Jelemku  

11. 7. - Memoriál Honzy Mareše                                                                                                                                  25.7. - II. Memoriál V. Fučíka Plzáka - turnaj v kuželkách Kralovice


SRPEN
Zájezd na divadlo do Hořic

ŘÍJEN
připravujeme přednášku

LISTOPAD
28. 11. - Hasičský ples
29. 11. - 1. adventní neděle a rozsvícení stromku

PROSINEC
9. 12. - Česko zpívá koledy
20. 12. - Koncert v nebahovské kapli
30. 12. - Ohňostroj