Starosta obce
Jan Zámečník

Místostarosta obce
Ing. Jiří Cinádr

Zastupitelé obce
Ing. Jaroslav Klein
Mgr. Libor Nechoďdomů
Bc. Ludmila Rosová
Ing. Zdeněk Šmajcl
Jan Študlar
Josef Trůbl
Bc. Pavel Turek

Kontrolní výbor
Mgr. Libor Nechoďdomů (předseda)
Jan Študlar
Josef Trůbl

Finanční výbor
Ing. Zdeněk Šmajcl (předseda)
Ing. Jaroslav Klein
David Rosa

Kulturní komise