Starosta obce
Jan Zámečník

Místostarosta obce
Ing. Jiří Cinádr

Zastupitelé
Zdeněk Bestrejka
Milada Ježková
Ing. Jaroslav Klein
Karel Marušák
František Mráz
Bc. Ludmila Rosová
Jan Študlar

Kontrolní komise
Karel Marušák (předseda)
Zdeněk Bestrejka
Milada Ježková

Finanční výbor
Ing. Jaroslav Klein (předseda)
David Rosa
Ing. Zdeněk Šmajcl

Kulturní komise
MUDr. Ludmila Šímová (předsedkyně)
Bc. Ludmila Rosová
Veronika Rosová