Oficiální název úřadu: Obec Nebahovy

Způsob založení: dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

Organizační struktura:

 • zastupitelstvo: 9 členů
 • výbor kontrolní
 • výbor finanční
 • starosta
 • místostarosta

Adresa: Obec Nebahovy, Nebahovy 38, 384 01 Nebahovy
Webové stránky: www.nebahovy.cz
ID datové schránky: d3aidxn

Telefony:
obecní úřad: +420 383 134 994
starosta: +420 724 191 818
místostarosta: +420 607 884 186
účetní: +420 383 134 994

Bankovní spojení: 6024281/0100

IČO
: 00250597
DIČ: CZ00250597

Počet obyvatel

Získání informací:

 • písemný dotaz (datová schránka, e-mail, formulář na webu)
 • ústní dotaz
 • na www.nebahovy.cz 

Příjem podání: Obecní úřad, viz kontakt

Opravné prostředky

Formuláře: Obecní úřad, viz kontakt

Řešení životních situací:

 • projednání na OÚ
 • MÚ Prachatice

Předpisy:

 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) 
 • vyhlášky Obce Nebahovy

Zřizované organizace:

 • Mateřská škola Nebahovy

Veřejnoprávní smlouvy