Znovuotevření školky

06.05.2020

Vážení rodiče,

Od 25. 5. 2020 bude znovu otevřena MŠ Nebahovy.

V souvislosti s otevřením mateřské školy je nutné dodržovat tyto zásady:

1. V celém areálu MŠ (budova, školní zahrada) platí pro všechny osoby povinnost zakrytí úst a nosu.

2. Dodržovat vzájemné odstupy 2 metry před budovou MŠ i v ostatních prostorách školy.

3. V šatně mohou být současně pouze 2 děti se zákonným zástupcem, v případě většího počtu osob vyčkejte na uvolnění šatny v daných rozestupech.

4. Stanovené rozestupy dodržujte i při předávání a vyzvedávání dítěte.

5. Do MŠ nesmí vstoupit osoby s příznaky infekce dýchacích cest, zvýšenou tělesnou teplotou, rýmou, kašlem...

6. Doporučuje se, aby zákonní zástupci před docházkou dítěte do MŠ zvážili zdravotní rizikové faktory dítěte ( astma, poruchy imunitního systému...).

7. Při prvním vstupu dítěte do MŠ je zákonný zástupce povinen vyplnit a podepsat Čestné prohlášení, které je k dispozici u ředitelky nebo učitelek nebo na ms-nebahovy.webnode.cz

Romana Bestrejková

ředitelka MŠ

V Nebahovech dne 6.5.2020