Žádost o povolení zvláštního užívání místní/účelové komunikace nebo silničního pozemku u této místní komunikace

08.03.2021