Světový den spánku

19.03.2021

Letos připadá Světový den spánku na 19. března, mottem akce je slogan: "Pravidelný spánek - zdravá budoucnost".

Proč potřebujeme dobrý a pravidelný spánek? "V době, kdy bojujeme s mnoha nekončícími omezeními a dalšími nepříjemnostmi, je více než cokoliv jiného důležitý kvalitní spánek", vysvětluje MUDr. Martin Pretl, vedoucí lékař spánkové poradny Inspamed v Praze. "Po dobrém vyspání máme lepší náladu i dostatek energie. To nám pomůže lépe překonat všechny nástrahy dnešních dnů, všechno lépe zvládnout. Nevyspalost, neodpočatost nás naopak brzdí, zhoršuje náš pracovní výkon, odráží se ve zhoršené náladě. A to vše se přenáší do našeho zdravotního stavu včetně psychiky. Předcházení a léčba poruch spánku zabrání i rozvoji onemocnění, které s poruchami spánku souvisí, hlavně onemocnění srdce a cév".

Spánková apnoe , tzn. noční chrápání se zástavami dechu vede k ranní nevyspalosti a neodpočatosti a ovlivňuje náš výkon během dne. Onemocnění postihuje častěji muže středního a vyššího věku s nadváhou a obezitou a je samo o sobě významným rizikovým faktorem pro onemocnění srdce a cév (kardiovaskulárních onemocnění) i cukrovky 2. typu. Všechna jmenovaná onemocnění jsou i významným rizikem pro vznik a horší průběh onemocnění COVID-19. Pacienti trpící spánkovou apnoí mají dle většiny dostupných studií častější výskyt a i horší průběh onemocnění COVID-19. "Neměli bychom proto i v dnešní době zapomínat na diagnostiku a léčbu spánkové apnoe. Lze ji uskutečnit rychle v ambulantním prostředí. Není potřeba návštěvy nemocnice, které jsou v dnešní době přetížené", říká MUDr. Pretl. " V léčbě pomocí přetlaku v dýchacích cestách se navíc nově významně uplatňují i telemedicínské metody. "

Nespavost souvisí nejčastěji s naším nezdravým životním stylem, jehož součástí je stres a nepohoda - vše, co nás nyní obklopuje. Probíhající pandemie je tak ideální pro vznik nespavosti, která je v publikovaných studiích uváděna na prvních místech mezi nežádoucími důsledky po prodělaném onemocnění COVID-19. Neléčená nespavost působí nejen osobní dyskomfort. Má vliv nejen na rozvoj psychických poruch, ale též na rozvoj kardiovaskulárních onemocnění.

V boji proti zmíněným poruchám je nejdůležitější dodržování správných spánkových návyků. Pravidelný režim spánku a bdění, včetně víkendů, dostatek pohybu a dodržování životosprávy napomůže v boji proti spánkovým poruchám. Pokud v dnešní mimořádné době nejsme schopni některé z obecných doporučení dodržet nebo obtíž přetrvává po delší dobu, je na místě podstoupit vyšetření, které je hrazeno z prostředků všeobecného pojištění.

Zdroj: https://www.inspamed.cz/2021/03/18/svetovy-den-spanku-2021/