Sborník: Dobrovolnictví v kultuře a umění

05.02.2022

Ve sborníku je několik stran a fotografií věnováno příkladům dobré praxe i z našeho města.

V říjnu loňského roku koordinátor firemního dobrovolnictví Městského úřadu Prachatice u příležitosti desetiletého výročí od Evropského roku dobrovolnictví vystoupil na celostátní konferenci Dobrovolnictví v kultuře a umění: staré otázky a nové výzvy. Jindřiška Gregoriniová, vedoucí Útvaru koncepcí a metodiky (KaM), Národního informačního a poradenského střediska pro kulturu (NIPOS) nám zaslala sborník z konference, ve kterém několik stran a fotografií příkladů dobré praxe je i z našeho města - dobrovolnického centra, spolupráci s ostatními NNO, dobrovolnictví na úřadu - firemním dobrovolnictví Městského úřadu Prachatice, (str. 93 - 99).

Záměrem konference bylo shrnout, co se za uplynulých 10 let událo v jednotlivých oblastech kultury (muzea a galerie, veřejné knihovnické a informační služby, scénická umění, kulturní dědictví). Rovněž nás zajímalo, jak se aktuálně daří dobrovolnictví v kultuře napříč republikou. Jaké jsou jeho formy, na jaké naráží bariéry a co je pro něj největší výzvou do budoucna.

Cílem také bylo ukázat výhody dobrovolnictví těm, kteří se jím doposud nezabývali. Během dvou dnů byly představeny inspirativní projekty, příklady dobré praxe a aktivity regionálních dobrovolnických center v ČR v oblasti kultury.

Zde i odkaz na elektronickou verzi: https://konference.nipos.cz/2021-dobrovolnictvi-v-kulture/data/sbornik-z-konference.pdf 

Hanka RH+ Rabenhauptová

Zdroj: https://prachatice.eu/sbornik-dobrovolnictvi-v-kulture-a-umeni-s-prachatickymi-priklady/d-39444