Program rozvoje Jihočeského kraje na období 2021 - 2027

12.07.2021

Program rozvoje Jihočeského kraje na období 2021 - 2027 je zastřešujícím střednědobým programem podpory regionálního rozvoje na úrovni kraje, který vymezuje strategické cíle a jednotlivá intervenční opatření, jejichž prostřednictvím má dojít k udržitelnému a vyváženému rozvoji Jihočeského kraje. Cílovým stavem je konkurenceschopný region, jenž je úspěšný na rostoucích a technologicky náročných trzích, který vytváří vhodné zázemí pro podnikatelské subjekty a jenž je atraktivním místem k životu. Program rozvoje Jihočeského kraje 2021-2027 plní funkci základního strategického dokumentu orgánů Jihočeského kraje pro koordinaci rozvoje sledovaného území při zajištění strategické podpory regionálního rozvoje.

Kompletní informace včetně příslušných dokumentů naleznete: https://www.kraj-jihocesky.cz/krajsky-urad/odbor-regionalniho-rozvoje-uzemniho-planovani-stavebniho-radu#program-rozvoje-jihoceskeho-kraje-na-obdobi-2021---2027

Zdroj: https://www.kraj-jihocesky.cz/index.php/byl-zverejnen-program-rozvoje-jihoceskeho-kraje-na-obdobi-2021-2027