Pozor, odstavení vodojemu

23.08.2022

Vážení občané,

v nočních hodinách ze čtvrtka 25.8. na pátek 26.8.2022 bude v rámci rekonstrukce a přístavby obecního vodojemu prováděna výměna části armaturního potrubí. Při této výměně bude vodojem po několik hodin odpojen od vodovodního řadu. Zahájení těchto prací je plánováno na 22:00. 

V důsledku tohoto dočasného odpojení vodojemu se očekává, že dojde k poklesu tlaku v potrubí a je pravděpodobné, že v některých domech nepoteče voda vůbec. Po obnovení plné funkčnosti vodovodu, které se předpokládá nejpozději od 5:00 pátku ráno, lze předpokládat, že voda v řadu bude nějakou dobu zkalená.

Proto si Vás dovolujeme požádat:

  • abyste mezi 22:00 hodin ve čtvrtek 25.8.2022 a 5:00 hodin v pátek 26.8.2022 z řadu neodebírali vodu. Množství vody odebrané v této době bude mít přímý vliv na velikost vzduchové bubliny, která vznikne v potrubí a na následný rozsah zkalení vody v důsledku zvíření úsad v potrubí při znovu připojení vodojemu.
  • zejména nedoporučujeme v uvedený čas používat domácí přístroje potřebující přívod vody jako pračky, myčky na nádobí apod.
  • doporučujeme si preventivně z řadu předem nabrat zásobu čisté pitné vody pro vaření a pití.
  • prosíme, abyste večerní mytí, koupání a sprchování ve čtvrtek večer stihli do 21:30.

V případě potřeby a dotazů jsem Vám k dispozici.

Jan Zámečník
starosta obce