Poplatky za odpad a ze psů

14.01.2021

Vážení spoluobčané, poplatky obce za svoz odpadu a za psa je možné zaplatit na Obecním úřadě nebo na účet obce 6024281/0100.

Výše poplatků zůstává pro letošní rok stejná, a to odpad 400,- Kč/osoba (samota 200,- Kč/osoba) a za psa 200,- Kč/pes (pes samota 100,- Kč/pes).

Dle schválené vyhlášky obce by měly být poplatky uhrazené do 30. června příslušného roku.