Poplatky obce za svoz odpadu a za psa

12.02.2020

Poplatky obce za svoz odpadu a za psa je možné zaplatit na Obecním úřadě nebo na účet obce 6024281/0100. Výše poplatků zůstává pro letošní rok stejná, a to odpad 400,- Kč/osoba (samota 200,- Kč/osoba) a za psa 200,- Kč/pes (pes samota 100,- Kč/pes). Dle schválené vyhlášky obce by měly být poplatky uhrazené do 30. června příslušného roku.

Na základě stížností občanů na psí exkrementy u bytovek v Nebahovech, nechala obec nainstalovat na plot dětského hřiště držák se sáčky na psí exkrementy. Žádáme majitele, kteří po svých pejscích dosud neuklízeli, aby tyto sáčky používali, ať máme prostředí kolem sebe čisté. Děkujeme.