Oznámení o obnově katastrálního operátu novým mapováním

06.01.2021

06.01.2021-30.09.2021