Ošetření památných stromů v Prachaticích a okolí

16.10.2021

K ošetření bylo vybráno sedm památných stromů.

Město Prachatice uspělo v letošním roce se svou žádostí o finanční prostředky z Programu péče o krajinu 2021 - Podprogramu pro zlepšení dochovaného přírodního a krajinného prostředí a získalo dotaci ve výši 108.348 Kč na odborné ošetření památných stromů. K ošetření bylo vybráno sedm památných stromů, u kterých hrozily pády suchých větví na přilehlé komunikace či nemovitosti - lípa u kostela na Libínském Sedle, lípa na návsi v Nebahovech, lípa v Husinci, lípa ve Švihově u Lažišť a tři památné lípy v návesním prostoru v Dobročkově. Podmínkou pro přidělení peněz Programu péče o krajinu je finanční spoluúčast žadatele, město Prachatice tak přispěje ze svého rozpočtu částkou cca 50.000 Kč.

Odborné ošetření památných stromů provedli během září a počátkem října certifikovaní arboristé. U všech uvedených stromů byl proveden zdravotní a bezpečnostní řez, kontrola funkčnosti stříšek nad dutinami stromů, dále pak odstranění starých zpevňujících vazeb a instalace nových dynamických vazeb ke stabilizaci korun stromů.

Odborné ošetření stromů přispěje k prodloužení jejich vitality a ke zvýšení provozní bezpečnosti v jejich okolí.

V příštích letech bude město Prachatice v závislosti na vypsaných dotačních programech pokračovat v odborném ošetřování dalších památných stromů ve svém správním obvodu.

Zdroj: https://prachatice.eu/osetreni-pamatnych-stromu-v-prachaticich-a-okoli/d-38586