Očkování praktickými lékaři v Jihočeském kraji

04.03.2021

Dne 1. března proběhlo jednání hejtmana Jihočeského kraje, MUDr. Martina Kuby s Krajským koordinátorem praktických lékařů Jihočeského kraje, MUDr. Karlem Wróbelem. Byly probrány závěr jednání SPL ČR a MZČR ve věci zapojení praktických lékařů do očkování proti nemoci Covid-19. Tyto závěry jsou přiloženy níže v textu. Zároveň byl domluven postup v rámci Jihočeského kraje, který je shrnut do níže uvedených bodů. Je nutno konstatovat, že současná situace je velmi limitována množstvím očkovací látky k využití pro praktické lékaře.

Základní východiska: 

  • Jihočeský kraj má zájem o zapojení praktických lékařů do očkování proti nemoci Covid-19, 
  • v současné době bude využívána pro očkování prostřednictvím VPL očkovací látka Astra Zeneca,
  • primární je provést a ukončit očkování věkové skupiny 80+, tedy registrované pacienty VPL, kteří nemohli nebo nevyužili možnost očkování přes OČKO centra a očkovat se chtějí prostřednictvím svého praktického lékaře,
  • nejpozději do pátku, 5. března 2021 je nutno znát počty těchto seniorů 80+ v jednotlivých ordinacích VPL z důvodu rozdělení očkovací látky na týden od 8. března 2021. Děje se tak v souladu s republikovou strategií očkování, kde jsou tyto osoby brány jako velmi rizikové, 
  • na základě domluvy a vzhledem k nedostatku očkovací látky, preferujeme dodání očkovací látky do ústavních lékáren v každém okrese, kde je následně možno rozdělit očkovací látku mezí více praktických lékařů, a tím podat sice menšímu počtu pacientů, ale ve více ordinacích VPL, 
  • na základě zaslané tabulky od VPL (80+) a množství očkovací látky (kterou kraj na dané období obdrží a po domluvě určí na očkování prostřednictvím VPL), dojde po vzájemné domluvě k rozdělení na jednotlivé ústavní lékárny a budou určeni VPL, kteří si stanovený počet očkovací látky na lékárně přes objednávku vyzvednou, 
  • rozdělení a vydání 1 balení na ordinací lékaře (100 dávek) není v současné chvíli možné (nedostatek očkovací látky), řada ordinací nedosáhne u 80+ na počet 100 a více a rovněž by došlo k prodloužení doby očkování této věkové skupiny, 
  • očkování musí probíhat dle možností co nejrychleji, včetně vykazování v systému ISIN, 
  • následně budou otvírány další věkové skupiny dle celostátního postupu očkování dle prioritních skupin, 
  • Jihočeský kraj, KKOČ a KKPL po linii SPL bude zveřejňovat údaje o dodaných očkovacích látkách a rozdělení očkovací látky na jednotlivé segmenty, tedy i pro VPL.

Více zde: https://www.kraj-jihocesky.cz/sites/default/files/inline-files/2020/Zapojen%C3%AD%20PL%20do%20o%C4%8Dkov%C3%A1n%C3%AD%20proti%20Covid-19_1.pdf

Zdroj: https://www.kraj-jihocesky.cz/ockovani-proti-nemoci-covid-19-praktickymi-lekari-v-jihoceskem-kraji