Kurz: Moderní ošetřovatelství v praxi

16.10.2020

Červený kříž školí dobrovolný pomocný zdravotnický personál

PRACHATICKO - 15/10 2020 - 11:56 - Součástí poslání ČČK podle zákona o ČSČK je i příprava obyvatelstva k plnění zdravotnických úkonů a spolupráce s poskytovateli zdravotní péče.

Z redakční pošty: Zuzana Pelikánová, Marek Jukl, Martin Polata - ČČK

Od 6. října tak probíhají jednodenní kurzy věnované základům ošetřovatelství, které absolvovaly i členky Českého Červeného kříže Prachatice. Také my se potýkáme s tím, že profesionální zdravotníci v našich řadách jsou nyní pozitivní nebo v karanténě. A proto se ti naši členové, kteří jsou profesionály v jiných oborech, připravují, abychom v případě potřeby mohli odlehčit nemocnicím a pobytovým zařízením (například domovy pro seniory).

I zvládnutí základních jednoduchých technik péče totiž pomůže ulevit nemocným a odlehčit profesionálům, kteří tak mohou pečovat o více nemocných. Nebo se naučíme pečovat o své blízké doma u lůžka. To všem pomůže odlehčit v případě potřeby zdravotnickému systému. Podrobné informace, podmínky přijetí do kurzu a samozřejmě i přihlášení do kurzu najdou zájemci na www.zvladnemeto.cervenykriz.eu.

Zdroj: https://www.prachatickonews.cz/0-od/od119.htm