Kamenný kříž v obci Jelemek, 504/1, v k.ú. Jelemek

22.08.2019

Jihočeský kraj podpořil restaurování kříže v osadě Jelemek částkou cca 50 000 Kč