Kamenný kříž Jelemek

27.09.2022

Jihočeský kraj podpořil restaurování kříže v místní části Jelemek částkou 50 tis. Kč.