Jak nakládat s odpadem v době koronavirové pandemie

03.04.2020

Leták z Ministerstva životního prostředí, který popisuje způsob nakládání s odpady v domácnostech v době koronavirové pandemie