Interaktivní mapa lokálních míst se tříděným odpadem

03.06.2021

Informace k odpadovému hospodářství - interaktivní mapa pro vyhledání míst s příslušnými kontejnery na tříděný odpad

https://prachatice.eu/odpadove-hospodarstvi/ms-24228/p1=24228 

https://mupt.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=31ae1e6993e74dc8b35457cad0ccda70