Ideová studie rekonstrukce Obecního úřadu a sálu - komunikační trasy

27.05.2019

Investor: Obec Nebahovy
Vypracoval: Ing. Jaroslav Klein

1. Cílem ideové studie je návrh etapizace rekonstrukce Obecního úřadu a sálu kulturního dobu obce Nebahovy. Dále koncept řešení křížení komunikačních tras: Obecní úřad, sál, hostinec.

2: Objekt Obecního úřadu a sálu se nachází v centru obce, navržené komunikační trasy se již dotýkají i budoucího řešení obnovy návsi a propojenosti středu obce s novou výstavbou při jejím východním okraji.

3: Etapizační návrh: (i) realizace pasáže /průchodu objektem/, (ii) rekonstrukce sálu, vytápění objektu, (iii) rekonstrukce pláště objektu