Ideová studie rekonstrukce a přístavby sportovního zázemí Nebahovy

27.05.2019

Investor: Obec Nebahovy
Vypracoval: Ing. Jaroslav Klein

1. Cílem ideové studie je vyřešit stávající stav sportovního zázemí fotbalového klubu Nebahovy, který již neodpovídá současné době. Návrhové řešení počítá s rekonstrukcí stávajícího objektu a s přístavbou k naplnění potřeb sportovců. Dále záměr vymezuje plochy pro budoucí multifunkční hřiště a ostatní volnočasové plochy.

2. Objekt sportovního zázemí se nachází na okraji obce v bezprostřední blízkosti fotbalového hřiště. Přístavby i rekonstrukce se nacházejí v plochách občanské vybavenosti. 

3. Budoucí sportovní zázemí je rozloženo do 3 realizačních etap: (i) rekonstrukce stávajícího objektu, (ii) přístavba skladu, klubovny a venkovního posezení, a (iii) realizace multifunkčního hřiště