Dotace

13.02.2020

Obec Nebahovy uspěla se svými třemi žádostmi na výsadbu stromů ve Zdenicích na sportovišti, Lažišťkách na návsi a v Nebahovech na hřišti a před farmou. Celkem by se mělo vysadit 61 nových stromů. Máme alokovanou částku ve výši cca 456 tis. Kč. Ta obsahuje zpracování projektu výsadby, samotné stromy, materiál k výsadbě, technologii pro závlahu, publicitu a odborný dozor. Jedná se o 100% finanční dotaci, takže obec nebude nic doplácet. Rád bych zde poděkoval panu Zdeňku Šmajclovi ze Zdenic za pomoc s žádostí o dotaci.

Na prosincovém zastupitelstvu obce bylo schváleno, že opět budeme žádat do programových dotací Jihočeského kraje, a to konkrétně na pořízení nového vrtu na vodu pro obecní vodovod, I. etapu opravy místní komunikace v Nebahovech "do Pobočí", opravu oplocení na hřišti ve Zdenicích, pořízení nádob na odpad, restaurování dvou kamenných křížů ve Zdenicích a pro hasiče k případným zásahům pořízení přívěsného vozíku na novou požární stříkačku a osvětlovací balon.

Ať už si o dotacích můžeme myslet cokoli, že jsou například spravedlivé nebo nespravedlivé, zvýhodňují tu či onu skupinu, tak jsou v současné době jedním z legitimních finančních zdrojů, jak posílit rozpočet obce. Proto chceme v tomto úsilí pokračovat. Pevně věřím, že s většinou žádostí o dotaci uspějeme, tak jako v minulém roce.

S přáním všeho dobrého
Jan Zámečník, starosta obce