Doplnění technických prostředků a požárních zásahových kompletů pro JSDH Zdenice

07.10.2020

Jihočeský kraj podpořil dovybavení JSDHO v místní části Zdenice částkou 53 tis. Kč.