Chcete ovlivnit budoucnost Prachatic?

22.11.2021

Zapojte se do dotazníkového šetření!

Město Prachatice pracuje na vytvoření strategického plánu rozvoje města do roku 2033. Důležitým podkladem pro nastavení plánu, ale i pro rozhodování zastupitelstva a činnost městského úřadu v řadě dílčích oblastí jsou názory Vás, občanů. Formou dotazníkového šetření máte možnost vyjádřit své názory k současnosti i budoucnosti města. Využijte, prosím, této příležitosti. Dotazníkové šetření mezi obyvateli města probíhá do 20.12.2021.

Dotazník vyjde v prosincové tištěné verzi Radničního listu, ale nejjednodušší způsob vyplnění dotazníku je elektronicky: https://dotaznik.aqe.cz/survey/631792/pruzkum-nazoru-obcanu-mesta-prachatice.html

Zapojte se, požádejte o vyplnění známé a vyjádřete svůj názor. Vaše odpovědi budou pečlivě vyhodnoceny a výsledky zveřejněny.

Děkujeme za Vaše zapojení.

město Prachatice 

Zdroj: https://prachatice.eu/chcete-ovlivnit-budoucnost-prachatic/d-38888