Charita pro Ukrajinu

24.02.2022

V důsledku vleklého ozbrojeného konfliktu se východ Ukrajiny potýká s dlouhodobou humanitární krizí. Současná eskalace bojů dramatickou situaci v zemi ještě dále prohlubuje. Další desítky tisíc lidí jsou či budou nuceny uprchnout a stejně jako ti, kteří zatím v postižených oblastech zůstávají, potřebují pomoc se zajištěním základních životních potřeb.

Ve spolupráci s naším dlouhodobým partnerem, Charitou Ukrajina, se v rámci bezprostřední pomoci obyvatelům Ukrajiny zasaženým válkou soustředíme na zajištění základních potřeb, jako jsou voda, potraviny, hygienické potřeby či přístřeší. Součástí intervence je i poskytnutí psychologické pomoci.

Výtěžek sbírky pomůže lidem zasaženým válkou zajistit základní životní potřeby.

Děkujeme všem, kteří se obyvatelům Ukrajiny v téhle těžké době rozhodnou pomoci

Zdroj: https://www.charita.cz/podporte-nas/darujte/v-zahranici/charita-pro-ukrajinu/