Boží muka po restaurování

26.03.2022

Obec Nebahovy nechala zrestaurovat boží muka v místní části Lažišťka (u lesa). Práce provedl akademický sochař a restaurátor pan Jan Korecký z Prachatic za cenu cca 56 tis. Kč. 

Neváhejte památku navštívit 

Boží muka se nazývá drobná stavba nejčastěji ve tvaru sloupu nebo pilíře, někdy krytá stříškou. Mají symbolizovat sloup, u něhož byl z rozhodnutí Pontia Pilata bičován Kristus.[1] Boží muka se nacházejí na návrších, rozcestích či křižovatkách a označují zajímavá místa (místa dalekého rozhledu, přírodní zajímavosti, významné bitvy nebo neštěstí), hranice pozemků nebo správních území obcí. Původně měl boží muka ve výklenku kaplice obraz či reliéf umučeného Krista. Někdy byly původní obrázky nahrazeny jinými obrázky svatých a došlo k posunu významu: zatímco starší slovníky považovaly za podstatný obraz umučeného Krista. Příruční slovník jazyka českého II (Praha 1937-38) na straně 993 popisoval boží muka jako "sloup s obrazem umučeného Krista nebo kříž s tělem Kristovým", tj. zahrnoval pod tento pojem i krucifixy. Novější slovníky řadí mezi boží muka i sloupy s obrázkem svatého či svatých - Slovník spisovného jazyka českého 1 z roku 1960 definuje boží muka jako sloup s obrazem Kristova umučení nebo s obrazem svatého vůbec a Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost z roku 1978 jako sloup s křížem n. s obrázkem svatého. Viz: https://cs.wikipedia.org/wiki/Bo%C5%BE%C3%AD_muka