Bez půdy to nepůjde – výstava na Parkáně

02.07.2021

Putovní výstavu je možno navštívit v Prachaticích od 14. června do 12. července v areálu Parkán.Kvalitní a zdravou půdu nutně potřebujeme. Na půdě stojí základy naší civilizace, půda je podmínkou života. Kromě produkce potravin, vláken aj. má půda nezastupitelný význam v krajině, kde mimo jiné vsakuje, zadržuje a čistí vodu, rozkládá organické látky a spoluvytváří zdravé životní prostředí.

Putovní výstavu, kterou připravilo Biologické centrum AV ČR, Ústav půdní biologie v Českých Budějovicích, je možno navštívit v Prachaticích od 14. června do 12. července v areálu Parkán.

Výstava na 7 panelech informuje o významu půdy pro lidstvo obecně i o potřebě smysluplného a trvale udržitelného využívání půdy v České republice. Upozorňuje na poškozování půdy nesprávnými technologiemi a uvádí i několik příkladů výzkumu aktuálních problémů které se týkají půd. Informace na panelech jsou v češtině a angličtině. Výstava má výchovný a vzdělávací charakter a je určena pro širokou veřejnost, studenty i mládež, informace jsou stručné a relativně jednoduché.