Asistenční centrum pomoci Českého červeného kříže nabízí pomoc

28.03.2022

Asistenční centrum pomoci je koncept, který spojuje v jednom místě různé druhy pomoci. S tímto konceptem se členové Českého červeného kříže Prachatice seznámili prostřednictvím příspěvku Univ.-Prof. Dr. Barbary Juen z Rakouského Červeného kříže na konferenci Bezpečná společnost v roce 2018, bylo i tématem interního vzdělávání pod vedením psychologa HZS mjr. Mgr. Tomáše Adámka a koordinátora humanitární pomoci Mgr. Josefa Koláčka v roce 2019.

Díky těmto znalostem i zkušenostem ze služeb v krajském asistenčním centru (tzv. KACPU) jsme mohli v našich prostorách v Prachaticích od 21. března spustit asistenční centrum pomoci, které pomáhá takto:

Materiální pomoc v podobě hygienických potřeb, oblečení, hraček či potřeb pro domácnost poskytujeme po domluvě na telefonu 724 367 840. Zároveň je možné do sbírky i přispět, v úterý a středu od 17 do 20 hodin nadále probíhá sbírka zdravotnického materiálu, který putuje Ukrajinskému Červenému kříži.

Každé úterý a středu od 18 do 20 hodin probíhají společná setkání zaměřená na poznávání českého jazyka pod vedením lektora ČČK a tlumočníků.

Ve čtvrtek od 15 do 17 hodin nabízíme psychosociální pomoc - pomoc s dokumenty, poradenství, krizovou intervenci, možnost rozhovoru o tom, jak zvládat situaci. Naše dveře jsou otevřeny nejen ukrajinským občanům, ale dobrovolníkům, pracovníkům z pomáhajících profesí, příslušníky IZS, a v neposlední řadě také dobrovolným tlumočníkům. Během služeb na KACPU jsou těmi, kdo se setkávají s těžkými příběhy a bývají první oporou přicházejících lidí.

Český červený kříž také po desetiletí poskytuje tzv. Pátrací službu. Tu může využít ukrajinský občan, který má svého nejbližšího příbuzného v současné době na Ukrajině (nejbližší příbuzný: rodiče, prarodiče, sourozenci, děti), byl s nimi dosud v aktivním kontaktu a tento kontakt byl přerušen. Zájemce, který splňuje podmínky a chce využít pátrací službu ČČK, je povinován osobně navštívit oblastní spolek ČČK - zde pracovníci ČČK provedou rozhovor se žadatelem, žadatel vyplní žádost o pátrání a vlastnoručně ji podepíše; pracovníci ČČK žádost rovněž podepíšou a orazítkují. Je však nutné domluvit si schůzku předem na telefonu 724 367 840.

Díky práci našich dobrovolníků a členů, spolupráci s Portus Prachatice, o.p.s., daru obce Chlumany a paní Lenky Fatkové, soukromým sponzorů a dárcům materiální pomoci a Fondu humanity ČČK je vše zcela zdarma.

Podpořit činnost ČČK může každý také prostřednictvím veřejné finanční sbírky: číslo účtu je 333999/2700, variabilní symbol 1502.

Tuto sbírku podpořilo také Město Vimperk částkou 100.000 Kč, a benefiční koncert Pracovní soboty, kde se vybralo krásných 6.200 Kč.

Děkujeme všem, kteří nám pomáhají pomáhat.

Humanitou k míru.

Text a foto: Zuzana Pelikánová

IČO: 00425907, DIČ: CZ00425907
bankovní spojení: č. ú. 216941571/0600 - Moneta Money Bank, a.s.
prachatice@cervenykriz.eu tel. 724 367 840 fax: 596 618 448
www.cervenykriz.eu/prachatice