Obec Nebahovy zavedla pro své občany novou službu. Jedná se o informační sms zprávy, které budou občanům rozesílány zdarma prostřednictvím obce. Jde o komunikační prostředek, kterým vás chceme informovat o kulturních akcích, dění v obci, odstávce el. energie, případných haváriích apod. V případě, že budete mít o tuto službu zájem, stačí na Obecním úřadě vyplnit jednoduchou přihlášku a můžete tuto bezplatnou službu začít využívat.