PŘEHLED AKTUALIT

Nyní připravujeme již tradiční setkání seniorů, které se uskuteční v sobotu 14. března od 15.00 v sále nebahovského kulturního domu. Můžete se těšit na tento program: vystoupení dětí z Mateřské školky v Nebahovech, Folklorní soubor Javor, malého harmonikáře a tradiční pohoštění. K tanci a poslechu bude vyhrávat na základě přání seniorů nová kapela...

V lednu proběhl den otevřených dveří v nebahovské části firmy Prima Agri u příležitosti vybudování nového kravína. Prohlídka celého areálu byla velmi zajímavá a od majitele firmy Prima Agri, pana F. Hodiny, jsme se dozvěděli spoustu zajímavých informací o chovu skotu v současných podmínkách.

Firma Prima Agri a Prima Energo chovají celkem do 1100...

Dotace

13.02.2020

Obec Nebahovy uspěla se svými třemi žádostmi na výsadbu stromů ve Zdenicích na sportovišti, Lažišťkách na návsi a v Nebahovech na hřišti a před farmou. Celkem by se mělo vysadit 61 nových stromů. Máme alokovanou částku ve výši cca 456 tis. Kč. Ta obsahuje zpracování projektu výsadby, samotné stromy, materiál k výsadbě, technologii pro závlahu,...

Poplatky obce za svoz odpadu a za psa je možné zaplatit na Obecním úřadě nebo na účet obce 6024281/0100. Výše poplatků zůstává pro letošní rok stejná, a to odpad 400,- Kč/osoba (samota 200,- Kč/osoba) a za psa 200,- Kč/pes (pes samota 100,- Kč/pes). Dle schválené vyhlášky obce by měly být poplatky uhrazené do 30. června příslušného roku.