1 SPOLEČNĚ 2022 1 Zámečník Jan
1 SPOLEČNĚ 2022 2 Cinádr Jiří
1 SPOLEČNĚ 2022 3 Šmajcl Zdeněk
1 SPOLEČNĚ 2022 4 Študlar Jan
1 SPOLEČNĚ 2022 5 Rosová Ludmila
1 SPOLEČNĚ 2022 6 Klein Jaroslav
1 SPOLEČNĚ 2022 7 Turek Pavel
1 SPOLEČNĚ 2022 8 Trůbl Josef
1 SPOLEČNĚ 2022 9 Nechoďdomů Libor...

v nočních hodinách ze čtvrtka 25.8. na pátek 26.8.2022 bude v rámci rekonstrukce a přístavby obecního vodojemu prováděna výměna části armaturního potrubí. Při této výměně bude vodojem po několik hodin odpojen od vodovodního řadu. Zahájení těchto prací je plánováno na 22:00.

na těchto stránkách si můžete prohlédnout i stáhnout publikaci, která mapuje jeden rok života v Jihočeském kraji. Abychom byli přesní, nejedná se o dvanáct měsíců, ale v případě tohoto vydání hned o patnáct. Nová krajská koalice nastoupila do vedení kraje v říjnu 2020. Dovolili jsme si tedy tento díl prodloužit o tři měsíce tak, abychom měli...

Odbor kultury a památkové péče KÚ Jihočeského kraje vydal publikaci s názvem Muzea v regionu - Region v muzeích (Mozaika historie a příběhů), která je pozvánkou na objevitelskou cestu po jihočeských muzeích, galeriích ale také nahlédnutím do pozoruhodných soukromých sbírek vystavených v expozicích a menších muzeích v kraji.

V pátek 26. 8. 2022 se na Výstavišti v Českých Budějovicích koná odborná konference SCIENCE FOR SMART AND SUSTAINABLE AGRICULTURE. Cílem konference je debata nad budoucností zemědělství - jeho udržitelností a vývojem v souladu s měnícím se světem. Těšit se můžete na prezentace odborníků z Fakulty zemědělské a technologické Jihočeské univerzity, z...

Na Libínském Sedle byla slavnostně otevřena nová naučná stezka věnovaná opevnění z 30. let minulého století.