Neidentifikovatelní vlastnící v k.ú. Lažišťka

Neidentifikovatelní vlastníci v k.ú. Lažišťka [ 408.98kB]