Jmenování zapisovatele okrskové volební komise pro volby do Evropského parlmentu

Jmenování zapisovatele okrskové volební komise pro volby do Evropského parlamentu [ 230.48kB]