Povinně zveřejňované informace

Informace poskytované na základě zákona 106/1999 Sb.

 1. Oficiální název úřadu: Obec Nebahovy
 2. Způsob založení: dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
 3. Organizační struktura:
  • zastupitelstvo: 9 členů
  • výbor kontrolní
  • výbor finanční
  • starosta
  • místostarosta
 4. Adresa:
  Obec Nebahovy
  Nebahovy 38
  384 01 Nebahovy
 5. E-mail:
 6. WWW: www.nebahovy.cz
 7. ID datové schránky: d3aidxn
 8. Telefon:
  • obecní úřad: 383 134 994
  • starosta: 724 191 818
  • místostarosta: 607 884 186
  • účetní: 383 134 994
 9. Bankovní spojení: 6024281/0100
 10. IČO: 00250597
 11. DIČ: CZ00250597
 12. Rozpočet:
 13. Závěrečný účet:
 14. Získání informací:
  • písemný dotaz (i pomocí e-mailu)
  • ústní dotaz (jednoduchá záležitost)
  • na www.nebahovy.cz
 15. Příjem podání: Obecní úřad, viz kontakt
 16. Opravné prostředky:
 17. Formuláře: Obecní úřad, viz kontakt
 18. Řešení živnotních situací:
  • projednání na OÚ
  • MÚ Prachatice
 19. Předpisy:
  • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
  • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
  • vyhlášky Obce Nebahovy
 20. Sazebník úhrad:
 21. Výroční zprávy:
 22. Zřizované organizace:
  • Mateřská škola Nebahovy
 23. Veřejnoprávní smlouvy: