Zveřejnění návrhu Závěrečného účtu obce za rok 2016

Zastupitelstvo obce bude na svém dubnovém zasedání projednávat Závěrečný účet obce Nebahovy za rok 2016.

Závěrečný účet obce Nebahovy za rok 2016 [ 6.51MB]

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016 [ 13.25MB]

Na úřední desku obce vyvěšeno 10.4.2017.