Zveřejnění návrhu Závěrečného účtu obce za rok 2016

Zastupitelstvo obce bude na svém dubnovém zasedání projednávat Závěrečný účet obce Nebahovy za rok 2016.

Návrh Závěrečného účtu obce Nebahovy za rok 2016 [ 6.51MB]

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016 [ 13.25MB]

Na úřední desku obce vyvěšeno 10.4.2017.