Zveřejněn zápis ze zasedání ZO 29.8.2018

Na stránkách obce je zveřejněn zápis z jednání ZO, které se konalo dne 29.8.2018.

Veškeré zápisy z jednání zastupitelstva najdete v sekci "Zastupitelstvo obce/Zápisy ze zasedání ZO".