Závěrečný účet obce Nebahovy 2015

Obec zveřejňuje svůj Závěrečný účet za rok 2015 před jeho projednáním a schválením zastupitelstvem.