Záměr obce č. 4/2018

Záměr obce č. 4/2018

Na úřední desce je vyvěšen záměr na odprodej obecního pozemku v k.ú. Zdenice.