Záměr obce č. 3/2018

Záměr obce č. 3/2018.

Na úřední desce je vyvěšen záměr na odprodej obecního pozemku v k.ú. Zdenice.