Záměr obce č. 3/2016 - Prodej pozemku č. 174/7 v k.ú. Zdenice

Zastupitelstvo obce Nebahovy dne 29.6.2016 pod Čj. 23/6/2016 schvaluje "Záměr obce" na prodej pozemku č. 174/7 v k.ú. Zdenice z majetku Obce Nebahovy za cenu 100,- Kč za m2.

Záměr obce č. 3/2016 [ 140.79kB]