Záměr obce č. 2/2016 - Prodej části pozemku č. 174/17 v k.ú. Zdenice

Zastupitelstvo obce Nebahovy dne 29.6.2016 pod Čj. 23/6/2016 schvaluje "Záměr obce" na prodej části pozemku č. 174/17 v k.ú. Zdenice v šířce 2 metrů podél parcely č. 174/18 z majetku Obce Nebahovy za cenu 100,- Kč za m2.

Záměr obce č. 2/2016 [ 55.03kB]