Vítání občánků 2018

Vítání občánků 2018

 

Poslední dubnovou neděli jsme již 4. rokem přivítali nové občánky Obce Nebahovy. Tato malá slavnost se tradičně koná v zasedací místnosti Obecního úřadu v Nebahovech. Děti ze zdejší mateřské školy vystoupily s milým pásmem písniček. Po slavnostním projevu starosty obce rodiče obdrželi Pamětní list, kytičku a  malý dárek pro své děťátko a podepsali se do kroniky narozených dětí.

Letos jsme přivítali do života celkem 8 dětí, které se narodily v loňském roce a mají trvalé bydliště v Obci Nebahovy. Pět nových občánků bydlí v Nebahovech, po jednom v Jelemku, Lažišťkách a Zdenicích. Našim novým občánkům i jejich rodičům přejeme hodně zdraví a spoustu šťastně prožitých dnů v naší obci.