Vítání občánků 2016

V neděli 24.dubna 2016 proběhla v zasedací místnosti Obecního úřadu v Nebahovech slavnost vítání občánků. Mezi nejmladší občany obce jsme přivítali celkem 9 dětí narozených v roce 2015 s trvalým bydlištěm v Nebahovech, Zdenicích, Jelemku a Kralovicích.

Starosta obce pan František Mráz přednesl slavnostní projev, popřál dětem i rodičům hodně zdraví, štěstí a spokojený život v naší obci. O krátký kulturní program se postaraly děti ze zdejší mateřské školy pod vedením paní ředitelky Marcely Kleinové.

Rodičům dětí byl předán pamětní list, věcný dárek a samozřejmě pro maminky také kytička.

Věříme, že si na tuto událost všichni uchovají milou vzpomínku.