Veřejné zasedání ZO 31.8.2016

Dne 31. 8. 2016 od 19:00 se v zasedací místnosti OÚ uskuteční veřejné zasedání zastupitelstva obce.

Zastupitelstvo obce Čj. 24/8/2016  dne 31.8.2016

Program jednání:

 1. Kontrola plnění úkolů.
 2. Schválení záměru obce č. 2/2016.
 3. Schválení záměru obce č. 3/2016.
 4. Schválení nákupu pozemku parcel.č. 831/7 odděleného od parcely č. 831/2 v k.ú. Nebahovy.
 5. Žádost o prodej ½ pozemku č. st. 135 v k.ú. Nebahovy.
 6. Schválení projektu na rozšíření vodovodu ke hřišti v Nebahovech.
 7. Schválení nabídky na výrobu a montáž herních prvků na dětské hřiště v Nebahovech.
 8. Návrh na zakoupení traktůrku na sečení trávy.
 9. Návrh na vybudování kanalizační šachty ve Zdenicích.
 10. Projednání možnosti zpracování studie úprav hřiště ve Zdenicích.
 11. Různé

 

František Mráz
starosta obce