Veřejné zasedání ZO 30.11.2016

Dne 30. 11. 2016 od 19:00 se v zasedací místnosti OÚ uskuteční veřejné zasedání zastupitelstva obce.

Zastupitelstvo obce Čj. 27/11/2016  dne 30.11.2016

Program jednání:

 1. Kontrola plnění úkolů.
 2. Schválení zprávy o uplatňování Územního plánu.
 3. Projednání a schválení zadání studie na hřiště ve Zdenicích.
 4. Schválení zadaní projektu na řešení křižovatky u odbočky k čp. 91 a 22 a napojení nové silnice u ZTV v Nebahovech.
 5. Schválení návrhu rozpočtu DSO Prachaticko pro rok 2017.
 6. Projednání a schválení návrhu rozpočtu obce na rok 2017.
 7. Návrh na zřízení sociálně - kulturní komise obce Nebahovy.
 8. Jmenování členů sociálně - kulturní komise.
 9. Žádost o prodej pozemku č. 26/4 v k.ú. Lažišťka.
 10. Žádost o prodej pozemku č. 174/17 v k.ú. Zdenice.
 11. Žádost o finanční dar pro MS Nebahovy.
 12. Různé

 

František Mráz
starosta obce