Veřejné zasedání ZO 29.6.2016

Dne 29. 6. 2016 od 19:00 se v zasedací místnosti OÚ uskuteční veřejné zasedání zastupitelstva obce.

Zastupitelstvo obce Čj. 22/5/2016  dne 25.5.2016

Program jednání:

  1. Kontrola plnění úkolů.
  2. Schválení smlouvy o dílo na zpracování změny č.1 ÚP Nebahovy.
  3. Projednání zprávy kontrolní komise DSO Prachaticko.
  4. Projednání žádosti o odkoupení části pozemku č. 174/17 v k.ú. Zdenice.
  5. Žádost o prodej pozemku č. 174/7 v k.ú. Zdenice.
  6. Návrh na opravu omítek v hospodě Nebahovy.
  7. Projednání zřízení pracovního místa na veřejně prospěšné práce.
  8. Různé

 

František Mráz
starosta obce