Veřejné zasedání ZO 28.12.2016

Dne 28. 12. 2016 od 17:00 se v zasedací místnosti OÚ uskuteční veřejné zasedání zastupitelstva obce.

Zastupitelstvo obce Čj. 28/12/2016  dne 28.12.2016

Program jednání:

  1. Kontrola plnění úkolů.
  2. Schválení rozpočtu obce Nebahovy na rok 2017.
  3. Rozpočtové opatření č. 3/2016.
  4. Schválení záměru obce č. 6/2016.
  5. Projednání změny jednacího řádu obce Nebahovy.
  6. Různé

 

František Mráz
starosta obce