Veřejné zasedání ZO 26.9.2016

Dne 26. 9. 2016 od 17:00 se v zasedací místnosti OÚ uskuteční veřejné zasedání zastupitelstva obce.

Zastupitelstvo obce Čj. 25/9/2016  dne 26.9.2016

Program jednání:

  1. Kontrola plnění úkolů.
  2. Schválení rozpočtového opatření č. 2/2016.
  3. Schválení nabídky na výrobu a montáž herních prvků na dětské hřiště v Nebahovech.
  4. Schválení záměru obce č. 3/2016.
  5. Schválení záměru obce č. 4/2016.
  6. Žádost o směnu pozemků v k.ú. Zdenice.
  7. Schválení finančního daru na pojízdnou prodejnu.
  8. Různé

 

František Mráz
starosta obce