Veřejné zasedání ZO 26.4.2017

Dne 26. 4. 2017 od 19:00 se v zasedací místnosti OÚ uskuteční veřejné zasedání zastupitelstva obce.

Zastupitelstvo obce Čj. 32/4/2017  dne 26.4.2017

Program jednání:

 1. Odsouhlasení programu jednání ZO.
 2. Kontrola plnění úkolů.
 3. Projednání zprávy o přezkoumání hospodaření obce.
 4. Schválení závěrečného účtu obce za rok 2016.
 5. Schválení roční účetní závěrky obce za rok 2016.
 6. Schválení roční účetní závěrky MŠ za rok 2016.
 7. Schválení rozpočtového opatření č. 1/2017.
 8. Schválení nabídky na oplocení hřiště ve Zdenicích.
 9. Schválení zakoupení stolů a židlí do zasedací místnosti OÚ.
 10. Informace o průběhu přípravy zadávací studie na hřiště v Nebahovech.
 11. Různé

 

František Mráz
starosta obce